Toshkent shahri, Navoiy ko’chasi: Qurilish va o’zgarishlar

Suratlar muallifi: Elyor MIRZO va Muhrim A’ZAMXO’JAYEV

SHARE